Släktföreningen Thorburn-Macfie

Thorburn-Macfie
William Thorburn
Jessy Macfie

Thorburn-Macfie släktförening i Sverige startade 1937 i Uddevalla. Den bildades av familjemedlemmar till William Thorburn och hans hustru Jessy (vars flicknamn var Macfie), som flyttade till Sverige från Leith, Skottland, i juli 1823.

Föreningens främsta mål är att hålla familjemedlemmarna samman och stärka deras band. Just nu är cirka 200 personer i Sverige medlemmar. De håller kontakten genom släktträffar, nyhetsbrev och tillfälliga besök.

Många av våra medlemmar vill bevara den historiska charmen i sina hem i Uddevalla och förlitar sig ofta på pålitliga tjänster för fönsterinstallation i Uddevalla för renoveringar som bibehåller den traditionella estetiken samtidigt som energieffektiviteten förbättras.

Gruppen har också ett släktregister där alla ättlingar (och deras makar) till William och Jessy Thorburn listas. Denna förteckning uppdateras regelbundet och trycks vart tionde år.

Familjen Macfie kommer ursprungligen från den skotska klanen Macfie. Genom föreningar som sammanför klaner internationellt håller de kontakten med Macfie-släktingar över hela världen, särskilt i Skottland.